top of page

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10:n pykälän mukainen rekisteriseloste. Koulutettu hyvinvointialan ammattilainen ja yrittäjä kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Yrittäjä on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisterin ylläpitäjä

Yritys: Tmi Ravinto ja hyvinvointi Pauliina Koivisto, Y-tunnus: 3253749-4

Puhelin: 0401341878

Sähköposti: info@pauliinakoivisto.fi

Rekisterin nimi

Ravinto ja hyvinvointi Pauliina Koiviston asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhteen hoito

Rekisteriin liittyvä sivusto

Holvi-nettikauppa osoitteessa https://holvi.com/shop/pauliinakoivisto/

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käytetään yrityksen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritiedot palvelevat asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta ja palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaan perustiedot (nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti).

- Terveydentilaa koskevat tiedot (yleinen terveydentila, hoitoon tulon syy, oireiden kesto, kontraindikaatiot, lääkkeet, aikaisemmat hoidot ja tutkimukset).

- Ruokavaliota koskevat tiedot (ruokapäiväkirja, allergiat, ruoka-yliherkkyydet, ravintolisät).

- Asiakas- ja vastaanottokäyntien historiatiedot.

- Laskutustapatieto, muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

- Muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (ammatti, harrastukset, uni, stressitaso ja muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa).

- Muut asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten ajanvaraus- ja konsultaatiotiedot.

- Jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja.

- Tuotteiden ja palvelujen markkinointi.

Maksuliikenteen tiedot

Maksut vastaanotetaan vastaanotolla korttimaksuna tai laskuna, nettiostokset maksetaan Holvi-nettikaupassa. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan (Holvi) yrityksen tietoihin. Holvi-nettikaupan tietosuojaseloste löytyy tästä linkistä.

 

Asiakastietojen tietolähde

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, yhteydenotoista, ajanvaraustiedoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa vain lainsäädännön velvoittamissa rajoissa viranomaisille tai asiakkaan suostumuksella. Tarvittaessa asiakastiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan täyttämä paperinen asiakastietolomake ja esikyselykaavakkeet säilytetään lukitussa paikassa. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa, jotka tarvitsevat käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on henkilölain 26:n pykälän mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yritykselle.

 

bottom of page